Het coronavirus: enkele tips!

Ook in België zijn we volop in de greep van het coronavirus. Dat is geen reden tot paniek. Maar het is zeker goed je voor te bereiden.

Hoe pak je dat best aan?

Maatregelen voor je werknemers

Je hebt als werkgever de verplichting om met de risico’s van het coronavirus rekening te houden. Je arbeidsgeneesheer kan je daarbij helpen. Ook jouw werknemers moeten daar aan meewerken. Zij moeten jou helpen om de preventieve maatregelen toe te passen. Zo beschermen zij ook hun gezondheid en die van hun collega’s.

Welke bijkomende maatregelingen kan je nemen?

Als alternatief kan je bijvoorbeeld vergaderen via videoconference. Op die manier beperk je het risico op besmetting.

Als je de reis niet kan uitstellen:

  • Houd de reis dan zo kort mogelijk;
  • Neem strikte hygiënemaatregelen: was je handen regelmatig met zeep, hoest of nies in je elleboogplooi, gebruik wegwerpzakdoeken;
  • Vermijd drukke plaatsen. Bezoek je toch drukke plaatsen? Draag dan een mondmasker;
  • Vermijd zieke mensen;
  • Vermijd dierenmarkten, levende en dode dieren, mijd het eten van rauw vlees;
  • Raadpleeg bij ziektesymptomen (koorts, moeilijke ademhaling) zo snel mogelijk een arts.

Kan je telewerk verplichten?

Neen, dat kan je niet verplichten. Als telewerk binnen jouw onderneming een optie is, kan je natuurlijk wel aan jouw werknemers vragen om tijdelijk thuis te werken. Je kan dat bijvoorbeeld voorstellen als ze terugkomen uit een risicogebied. Maar je werknemers moeten daarmee wel akkoord gaan. Telewerk kan enkel in onderling overleg uitgevoerd worden.

In dit geval gaat het over occasioneel telewerk waarvoor je best een schriftelijke overeenkomst afsluit met je werknemers.

En kan je je werknemers verplichten om vakantie te nemen als ze uit een risicogebied terugkomen? Neen, ook dat kan niet. Je kan niet éénzijdig opleggen dat uw werknemers vakantie moeten nemen. Vakantiedagen opnemen kan enkel in onderling akkoord.

Je kan je werknemers dan ook niet verplichten om thuis te blijven!

Wat met werknemers die ziek zijn of worden?

Heeft één van jouw werknemers effectief het coronavirus? Dan gelden de gewone regels binnen je onderneming in geval van ziekte. Die werknemer heeft recht op gewaarborgd loon.

Er is dus een verschil tussen werknemers die preventief in quarantaine zouden worden geplaatst door de overheid en zieke werknemers. Voor de eerste groep kan je, zolang ze niet effectief ziek zijn, werkloosheid omwille van overmacht aanvragen. Voor de tweede groep ben je gewaarborgd loon verschuldigd.

Werkloosheid omwille van overmacht

In bepaalde omstandigheden kan je beroep doen op werkloosheid omwille van overmacht als jouw onderneming getroffen wordt door het coronavirus.

Dat is niet enkel het geval als jouw werknemers door de overheid in quarantaine geplaatst zouden worden nadat ze bijvoorbeeld uit China of Italië terugkomen. Maar ook als je niet meer kan produceren omdat bepaalde leveranciers volledig gesloten zijn.

Produceren jouw leveranciers minder of merk je een daling van jouw klantenbestand? Dan kan je eventueel beroep doen op werkloosheid omwille van economische redenen. Als je om deze reden werkloosheid voor je bedienden wil aanvragen, moet je erkend worden als onderneming in moeilijkheden.

De Minister van Werk kan je erkennen als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.